Účtovanie obcí a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií v roku 2024Podcast

21.3.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:34:42

Problematika posudzovania vplyvov na SlovenskuPodcast

28.11.2023, Ing. Milan Luciak, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:33:45

Zmeny v legislatíve verejnej správy od 1. 4. 2024 - čo by sme si mali do smerníc doplniťPodcast

7.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:28:46

Analýzy v rámci menovej politiky (inflácia, úroky)Podcast

22.5.2024, Adriana Lojschová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:25:32

Nariadenie o obaloch - čo všetko v praxi môže spôsobiťPodcast

23.10.2023, Iva Werbynská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:41:20

Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - čo je dobré aktualizovať, a na ktoré treba upozorniťPodcast

11.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:40:02

Zmluva o dielo v roku 2024Podcast

22.4.2024, JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb, JUDr. Monika Rafajová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:47:58

Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024Podcast

28.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:27:39