15.7.2024 - Boglárka Nagyová

Novela zákona o pobyte cudzincov od 15. 7. 2024

... Táto epizóda sa zameriava na - novelu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá nadobudla účinnosť 15. júla 2024. Novela zákona o pobyte cudzincov zavádza zásadné zmeny, ako zatraktívnenie modrých kariet pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, zjednodušenie prijímacích podmienok a uznanie odbornej ...

Najnovšie

Odborné podcasty pre profesionálov

Ponúkame

Podcasty na odborné témy pre vašu prax